• Montgomery - News

Back

0 Clwb Eiddew meet again

  • Community
  • by Montgomery Wales News Team
  • 10-08-2021

Mae Clwb Eiddew, grŵp darllen Cymraeg yn Nhrefaldwyn, wedi bod yn cyfarfod yn wythnosol ar Zoom dros y deunaw mis diwetha, ond ym mis Awst, cymeron nhw hoe fach o Zoom, a chynnal eu cyfarfod cyntaf go iawn cyntaf ers misoedd.

Dwedodd Julie Pearce, trefnydd y clwb, “Am bleser mawr fynd am dro efo criw bach i fyny i Gastell Trefaldwyn a sgwrsio am y llyfrau dan ni ‘di darllen yn ddiweddar.”  Mae’r grŵp yn gobeithio cyfarfod unwaith y mis eto yng Nghaffi Tŷ Eiddew o fis Medi ymlaen, ac maen nhw’n bwriadu cyfarfod ar Zoom unwaith y mis hefyd. 

Dwedodd Julie, “Dan ni’n darllen ‘Llwch yn yr Haul’ gan Marlyn Samuel mis yma ar gyfer ein cyfarfod cyntaf nôl yn y caffi.” 

Cysylltwch â Julie (Julie.pearce5@btinternet.com) neu Denice yn y caffi am fwy o fanylion.

Clwb Eiddew, a Welsh book group in Montgomery, has been meeting weekly on Zoom over the last 18 months, but in August they took a break from Zoom and had their first real meeting for months.  

Julie Pearce, the club’s organiser, said, “What a pleasure to go for a walk with members of the group up to Montgomery Castle and to chat about the books we have read recently.”  The group hopes to start meeting once a month again in The Ivy House Cafe from September onwards, and they intend to meet on Zoom once a month as well.  

Julie said, “We are reading ‘Llwch yn yr Haul’ by Marlyn Samuel this month for our first meeting back in the cafe.”  

Contact Julie (Julie.pearce5@btinternet.com) or Denice in the café for more details.